Utgivaransvar

WWW.BOSTADSUPPGIFTER.SE ÄR EN GRUNDLAGSSKYDDAD DATABAS

Informationen som finns tillgänglig på webbplatsen www.bostadsuppgifter.se består av en databas. Databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) vilket betyder att databasen har ett grundlagsskydd.

Grundlagsskyddet innebär att

  • endast en person, utgivaren, är ansvarig enligt lag för innehållet
  • ingen myndighet eller annan får förhandsgranska före publicering
  • meddelare har rätt att vara anonym
  • myndighet eller annan inte får efterforska meddelares namn
  • personuppgiftslagen (PuL) inte gäller om tillämpningen av PuL skulle strida mot YGL.

En effekt av grundlagsskyddets tillämplighet är att Personuppgiftslagen (1998:204) inte gäller.

Ansvarig utgivare för Bostadsuppgifter.se är Christian Nilsson, utsedd av Better Thinking AB.

Databasens namn: Bostadsuppgifter, www.bostadsuppgifter.se.